Hành động

Bắn súng Hành động

Ngày phát hành bản di động cho VALORANT bị rò rỉ

VALORANT Mobile được công bố vào năm 2021, nhưng hơn hai năm sau, trò chơi không xuất hiện trên Android.

Xem thêm